W dniu 21.05.2019r. odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny w Opolu, a także oficjalne przekazanie mieszkania chronionego !
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia:

https://opole.tvp.pl/42731104/dorosli-opuszczajacy-domy-dziecka-maja-gdzie-mieszkac-to-dla-nich-szansa-na-lepszy-start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII -Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

     Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny funkcjonuje od 1 kwietnia 2019 r. i świadczy nieodpłatną pomoc:

  • socjalną;
  • psychiatryczną;
  • psychologiczną
  • terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień.

     Powiatowe Centrum Wsparcia Rodzinny utworzone zostało w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107), jest czynne od poniedziałku do piątku. W celu skorzystania ze wsparcia konieczny jest kontakt telefoniczny: 77 44 10 567.

 

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zamieszkuje aktualnie 55 osób, z czego 24 osoby to osoby niepełnosprawne ruchowo, stale poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Z uwagi na stan zdrowia podopiecznych wymagane są częste wizyty u lekarzy specjalistów, które głównie odbywają się na terenie miasta Opola ale i poza terenem województwa. Częste wizyty wiążą się z koniecznością posiadania sprawnego i niezawodnego środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowy pojazd urozmaici również życie mieszkańcom poprzez transport na różnego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze.

Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 131.137,00 zł z czego dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 80.000,00 zł. Pozostała część w wysokości 51.137,00 zł została pokryta ze środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.