Szkolenie „Jak dogadać się z nastolatkiem?”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu (ul. Książąt Opolskich 27), podejmuje cykl szkoleń w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych wśród rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych oraz zawodowych.

Przypominamy o terminie szkolenia „Jak dogadać się z nastolatkiem?”:

24.11.2022r., godz. 11.30-.13.00 rodziny zastępcze spokrewnione

24.11.2022r. godz. 13.30-15.00 rodziny zastępcze niezawodowe oraz zawodowe

 

Nadmieniamy, iż PCPR w Opolu wspiera rozwój rodzin zastępczych w zakresie poszerzania wiedzy
o funkcjonowaniu dzieci i młodzieży.

 

Post meta