Festyn z okazji „Dnia rodzicielstwa zastępczego”

W dniu 25.06.2022 r. na terenie Domu Dziecka w Turawie, odbył się festyn z okazji „Dnia rodzicielstwa zastępczego”, w którym wzięli udział wychowankowie rodzin zastępczych wraz z opiekunami oraz wychowankowie Domów Dziecka Powiatu Opolskiego. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Starosty Opolskiego, Marszałka Województwa.

Celem festynu była promocja Rodzicielstwa Zastępczego oraz wsparcie dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, iż wiele dzieci nadal czeka na możliwość wychowania w szczęśliwym domu pełnym miłości, gwarantującym bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój, dlatego też koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej chętnie odpowiadali na pytania z zakresu procedury kwalifikacyjnej kandydatów na rodzinę zastępczą, co służyło również promocji rodzicielstwa zastępczego. Jednocześnie podkreślany był fakt iż rodzicielstwo zastępcze to jedna z najpiękniejszych misji jaka może podjąć każdy człowiek, a piknik miał na celu zintegrowanie rodzin z Powiatu Opolskiego.
W trakcie festynu zrealizowano szereg atrakcji m.in. występ muzyczny, pokaz motocyklów, animacje dla dzieci, dmuchańce, występy Cudaków, loteria fantowa dla dzieci
i młodzieży, zorganizowana dzięki wsparciu sponsorów.
Dziękujemy za Waszą obecność! ❤
fot. Dominika Komar

Post meta