Rodzina

rysunek, człowiek, dialog

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu (ul. Książąt Opolskich 27), podejmuje cykl szkoleń w ramach podnoszenia kompetencji wychowawczych wśród rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych oraz zawodowych.

Przypominamy o terminie szkolenia „Jak dogadać się z nastolatkiem?”:

24.11.2022r.,

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego! Najlepsze życzenia i satysfakcji z wykonywanej pracy!

Banner "Za życiem"

Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Informator

 „Za Życiem”.

Informator skierowany jest do kobiet w ciąży i rodziców  dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie oraz nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu.

Banner "Bezpieczny i aktywny senior"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii informacyjnej „Bezpieczny i aktywny senior”. Kampania w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych.
Jednym z podstawowych celów realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami,