Zostań przyjacielem rodziny zastępczej

Zostań wolontariuszem rodzinnej pieczy zastępczej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Opolu ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie rodziny zastępczej w wypełnianiu ich funkcji, pomoc w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wspomaganie rozwoju ich zainteresowań.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukujemy wolontariuszy, którzy są wrażliwi na problemy innych ludzi , dyspozycyjni, pragną rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie, w różnych dziedzinach.

Zachęcamy do współpracy osoby, które są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych oraz wsparcia przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, z terenu Powiatu Opolskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa. Wolontariuszami mogą zostać zarówno osoby, które ukończyły 18. rok życia, jak również osoby niepełnoletnie (za zgodą opiekunów prawnych).

Uczestnictwo w wolontariacie daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, satysfakcję z pomocy innym, możliwość wykazania się w różnych obszarach życia rodzinnego oraz nabycie nowych umiejętności.

Zapewniamy szkolenie wstępne dla wolontariuszy, umowę wolontariacką, pomoc opiekuna wolontariatu, zaświadczenie potwierdzające udział w wolontariacie oraz możliwość odbycia praktyk.

Post meta