Program wsparcia dla rodzin zastępczych

Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych w Powiecie Opolskim

Rodziny zastępcze w Powiecie Opolskim mają możliwość uczestniczenia w grupach wsparcia, gdzie mogą wymieniać się doświadczeniami, uzyskać porady specjalistów i znaleźć wsparcie emocjonalne. To doskonała okazja, by poczuć się zrozumianym i budować relacje z innymi rodzinami.

Sprawozdanie

W dniu 18 października 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 11.00 – 13.00 odbyło się szkolenie pt. „Uprawnienia osób niepełnosprawnych”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Wykład prowadziły Elżbieta Bielecka- Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Małgorzata Rajczyk- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Sprawozdanie

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.30 odbyło się szkolenie pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

W dniu 2 czerwca 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00 – 18.00 odbyło się drugie szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”,

zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zajęcia prowadziła Pani Alicja Paloc- Psycholog pracująca w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

W dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00 – 18.00 odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

Zajęcia prowadziła Pani Alicja Paloc- Psycholog pracująca w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.