Sprawozdanie z przebiegu szkolenia dla Rodzin Zastępczych z zakresu udzielania pierwszej pomocy

W dniu 26 czerwca 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 15.00-18.00 odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy współpracy z Opolskim Oddziałem Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Szkolenie prowadził Pan Filip Woźniak z Opolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Opolu. Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:

  1. Etapy i zasady udzielania pierwszej pomocy
  2. Postępowanie z osobą nieprzytomną oddychającą i z brakiem oddechu
  3. Urazy kostno- stawowe i krwotoki

Szkolenie prowadzone było metodą wykładu, dyskusji oraz ćwiczeń praktycznych. Uczestnicy mieli możliwość wykonania sztucznego oddychania i masażu serca na fantomie. Ponadto uczestnicy szkolenia zadawali prowadzącemu pytania na interesujące ich zagadnienia z zakresu pierwszej pomocy.

Rodziny zastępcze miały możliwość zostawienia dzieci, na czas trwania szkolenia, pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci miały zorganizowane zajęcia plastyczne, miały możliwość zabawy klockami oraz oglądania bajek.

Opole, 27.06.2017 r.

Sporządziła: Sabina Wróbel – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Post meta