Piecza zastępcza

Zdjęcie ze spotkania noworocznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Opolu wraz ze Starostwem Powiatowym w Opolu w dniu 23.02.2020r. zorganizowało Noworoczne spotkanie dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Opolskiego. Spotkanie odbyło się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Podopieczni zobaczyli spektakl „Wielki mi coś”, który opowiada o przyjaźni i nadziei oraz o tym,

Każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Niektórzy rodzice nie potrafią zapewnić swoim dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Opolskiego w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonują trzy Domy Dziecka typu socjalizacyjnego:

  1. Dom Dziecka w Chmielowicach przeznaczony jest dla 18 dzieci.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych, dotycząca m.in. problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych.

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne odbywają się w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 77 44 20 513

Opieką koordynatorów objęte są rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • uzależnienie od alkoholu;
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
  • śmierć rodziców;
  • choroba psychiczna rodziców;
  • porzucenie przez rodzica biologicznego.