Poszukiwani wolontariusze!

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy, chętnych do współpracy
w zakresie prowadzenia korepetycji przedmiotowych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
 
Wolontariuszami mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz niepełnoletni za zgodą opiekunów prawnych.
 
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
+48 500-773-625 lub osobistego w siedzibie PCPR Opoleexternal: Opole, ul. Książąt Opolskich 27, pok. 102
dzieci, nauka, wolontariat

Post meta