Projekt ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami,

Rodzina w objęciach dłoni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu podpisało umowę partnerską z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji Projektu ,,Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,