TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

W związku z ogólnopolską kampanią „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, realizowaną w dniach 20-26 lutego 2023 r. funkcjonariusze Komisariatów Policji, podległych Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej w Niemodlinie, Dobrzeniu Wielkim oraz Ozimku, będą pełnili dyżury stacjonarne w siedzibie OPS/GOPS/OIiPS. Kampania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby
i prawa poszkodowanych. Działania w ramach kampanii mają na celu pomoc osobom pokrzywdzonym
w znalezieniu profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie – zmianę sytuacji życiowej. Dyżurujący specjaliści będą także kierować pokrzywdzonych, w celu uzyskania dalszego wsparcia do podmiotów, które świadczą pomoc z Funduszu Sprawiedliwości.

Harmonogram działań:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie

adres:

Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin

kontakt:

tel. 77 460 79 45

kiedy ? 20.02.2023 r. i 24.02.2023 r.

w godz. 16:00-18:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

adres:

Namysłowska 28, 46-081 Dobrzeń Wielki

kontakt:

tel. 77 403 25 50

kiedy ? 20.02.2023 r. i 22.02.2023 r.

godz. 16:00-18:00

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

adres:

ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

kontakt:

tel. 77 462 28 78

kiedy? 20.02.2023 r. i 22.02.2023 r.

godz. 16:00-18:00

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem4external, opens a new window

Post meta