Interwencja kryzysowa

BANER O TREŚCI: JESTEŚMY BLISKO CIEBIE - FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI. TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 20-26 LUTEGO 2023 R. Masz prawo do BEZPŁATNEGO wsparcia: prawnego; psychologicznego; materialnego; innego, zgodnego z potrzebami. Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900. E-mail: info@numersos.pl FUNDUSZ SPRAWIEDLIWOŚCI

W związku z ogólnopolską kampanią „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, realizowaną w dniach 20-26 lutego 2023 r. funkcjonariusze Komisariatów Policji, podległych Komendzie Miejskiej Policji w Opolu wraz z pracownikami socjalnymi Ośrodków Pomocy Społecznej w Niemodlinie, Dobrzeniu Wielkim oraz Ozimku, będą pełnili dyżury stacjonarne w siedzibie OPS/GOPS/OIiPS.

Kampania "Wybieram pomoc"

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzona jest ogólnopolska kampania medialna pn. „Wybieram pomoc”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy przez podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych na jego temat oraz promujących alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.

Baner Niebieskie linii

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

– Infolinię: 800 120 002

(czynny całą dobę) w tym:

  • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
  • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
  • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

– telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

– e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.infoSend email

– SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia

(poniedziałki w godzinach 13-15)


Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom,