Informator – Za Życiem

Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Informator

 „Za Życiem”.

Informator skierowany jest do kobiet w ciąży i rodziców  dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie oraz nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu. Zawiera on wiadomości na temat świadczeń zdrowotnych i socjalnych, z których  będzie mogła skorzystać kobieta w ciąży oraz rodzina dziecka wymagającego szczególnej opieki  ze względu na stan zdrowia.

Wszelkie szczegóły w załączonym do niniejszej wiadomości „informatorze”.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Załączniki:

Dziennik ustaw „Za życiem” PDF document, opens a new window

Informator „Za życiem”PDF document, opens a new window

Post meta