Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, w 2024 r. przystąpi do realizacji programów, ukierunkowanych na zmianę postaw/zachowań osób stosujących przemoc domową

Rejestr, zawierający szczegóły dotyczące realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych oraz oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.MS Word document, opens a new window

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż w programach korekcyjno-edukacyjnych oraz psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową mogą uczestniczyć osoby uzależnione od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych, po zakończonym programie psychoterapii uzależnień.

Post meta