Post of admin

W związku z pandemią KORONAWIRUSA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Opolu wprowadza ograniczenia przyjmowania i obsługi petentów od dnia 13.03.2020 r. do odwołania!

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM USTALENIA SPOSOBU ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY:
Sekretariat: 77 44 20 504
Osoby niepełnosprawne: 77 44 20 509, 77 44 20 510
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: 77 44 20 531, 77 44 20 544, 77 44 10 454

Pracownicy PCWR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

Przekazanie samochodu

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Sprawozdanie

W dniu 18 października 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 11.00 – 13.00 odbyło się szkolenie pt. „Uprawnienia osób niepełnosprawnych”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Wykład prowadziły Elżbieta Bielecka- Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Małgorzata Rajczyk- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Sprawozdanie

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.30 odbyło się szkolenie pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.