ZAPEWNIAMY DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

ZAPEWNIAMY DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

WIDZIMY POTRZEBY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Obrazek przedstawiający WCAG 2.1

Jesteśmy dostępni dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym osób
niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zapewniamy pomoc tłumacza migowego podczas załatwiania spraw
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
osobom niesłyszącym oraz niedosłyszącym.

Świadczymy pomoc informacyjną na każdym etapie załatwiania sprawy.

Nasze strony internetowe dostosowane są dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
ul. Książąt Opolskich 27, 45-005 Opole
tel.: 77 442 05 04, fax: 77 441 05 05, e-mail: pcpropole@pcpropole.plSend email

Post meta