Post of admin

Logotypy UE i PL

Powiat Opolski realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Zdjęcie ze spotkania noworocznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Opolu wraz ze Starostwem Powiatowym w Opolu w dniu 23.02.2020r. zorganizowało Noworoczne spotkanie dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Opolskiego. Spotkanie odbyło się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Podopieczni zobaczyli spektakl „Wielki mi coś”, który opowiada o przyjaźni i nadziei oraz o tym,

Szanowni Państwo!
PCPR w Opolu zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, abyśmy mogli dostosować ofertę pomocy dla osób niepełnosprawnych do Państwa potrzeb.

Dziękujemy za nominację!
My nominujemy:

MOPR Opole ( Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Dom Dziennego Pobytu Malinka )