Post of admin

W dniu 2 czerwca 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00 – 18.00 odbyło się drugie szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”,

zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zajęcia prowadziła Pani Alicja Paloc- Psycholog pracująca w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

W dniu 30.05.2017 r., obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Decyzją Sejmu RP tego dnia przypominamy szczególnie o ludziach wielkiego serca - Rodzicach Zastępczych, którzy ofiarowują bezpieczny dom i swoją bezwarunkową miłość najbardziej potrzebującym dzieciom.

Rodzicielstwo zastępcze jest ogromną szansą dla najmłodszych, pozbawionych możliwości dorastania w rodzinie biologicznej. Nie mamy wątpliwości, że w rodzinach zastępczych dzieci otrzymują szacunek, bezpieczeństwo i ciepło emocjonalne – tak istotne w procesie ich wychowania i rozwoju. Pozytywne wartości rodzinne a także zainteresowanie i zrozumienie ofiarowane dzieciom przez rodziny zastępcze stanowią drogowskaz, który pozwoli im w przyszłości pewnie wkroczyć w dorosłe życie.

W dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00 – 18.00 odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

Zajęcia prowadziła Pani Alicja Paloc- Psycholog pracująca w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Kampania "Wybieram pomoc"

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzona jest ogólnopolska kampania medialna pn. „Wybieram pomoc”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy przez podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych na jego temat oraz promujących alternatywne metody rozwiązywania konfliktów.

Baner Niebieskie linii

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „NIEBIESKA LINIA” prowadzone przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

– Infolinię: 800 120 002

(czynny całą dobę) w tym:

  • dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22
  • dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22
  • dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

– telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50

(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

– e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.infoSend email

– SKYPE – dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia

(poniedziałki w godzinach 13-15)


Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom,

Banner "Za życiem"

Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało Informator

 „Za Życiem”.

Informator skierowany jest do kobiet w ciąży i rodziców  dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie oraz nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu.

Wolontariat

Zostań wolontariuszem rodzinnej pieczy zastępczej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Opolu ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie rodziny zastępczej w wypełnianiu ich funkcji, pomoc w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wspomaganie rozwoju ich zainteresowań.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukujemy wolontariuszy,

Banner "Bezpieczny i aktywny senior"

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii informacyjnej „Bezpieczny i aktywny senior”. Kampania w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych.
Jednym z podstawowych celów realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami,

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

O dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym może ubiegać się osoba niepełnosprawna,