Doradztwo zawodowe

Od lutego 2023r. wprowadzamy możliwość indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym dla wychowanków pieczy zastępczej z Powiatu Opolskiego!
 
W celu umówienia indywidualnej konsultacji, zapraszamy do kontaktu z naszym doradcą zawodowym- Dominiką Komar
nr tel. 77 44 20 544
e-mail: d.komar@pcpropole.pl
 
Kim jest doradca zawodowy ?
 
To osoba udzielająca pomocy, w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych, młodzieży i osobom dorosłym w wyborze zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego; wykorzystując w tym celu wiedzę o zawodach, znajomość psychologicznych i pedagogicznych technik, diagnozę rynku pracy oraz techniczne środki przekazywania informacji zawodowej.

Post meta