Grupy wsparcia dla rodziców zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu zaprasza rodziny zastępcze do udziału w cyklicznych spotkaniach grup wsparcia organizowanych w siedzibie Centrum dla dwóch grup odbiorców – rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych oraz rodzin zastępczych spokrewnionych.

Czym jest grupa wsparcia?

Grupa wsparcia jest to grupa samopomocowa, którą tworzą osoby przeżywające podobne trudności
i osoby pełniące podobną rolę – w tym wypadku funkcję rodzica zastępczego. Grupa wsparcia jest prowadzona przez pracowników Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Opolu w oparciu o program obejmujący bloki tematyczne stworzone na podstawie potrzeb i oczekiwań uczestników. Wszelkie treści będą dostosowane do potrzeb odbiorców.

Korzyści z uczestnictwa w grupie:

  • poczucie przynależności do grupy, dla której Twoje problemy są ważne, 
  • wzmocnienie umiejętności komunikowania się z innymi,
  • dzielenie się doświadczeniem,
  • udzielanie i otrzymanie wsparcia emocjonalnego,
  • wgląd w swoje zasoby,
  • zapobieganie wypaleniu zawodowemu  i wyczerpaniu,
  • poznanie interesujących ludzi zmagających się z podobnymi problemami,
  • zrozumienie swoich ograniczeń,
  • poznanie mechanizmów zachowań dzieci.

Serdecznie zapraszamy!

 

Post meta