Piecza zastępcza

człowiek, rysunek, złość

Nasze rodziny zastępcze zawodowe, pracownicy domów dziecka oraz koordynatorzy pieczy zastępczej dnia 13 października 2022r. brali udział w szkoleniu prowadzonym przez mgr Alicję Paloc o poniższej tematyce:

„Metody, techniki i możliwości przeciwdziałania agresji i autoagresji

u dzieci i młodzieży”.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy, chętnych do współpracy
w zakresie prowadzenia korepetycji przedmiotowych dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.   Wolontariuszami mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia oraz niepełnoletni za zgodą opiekunów prawnych.   Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: +48 500-773-625 lub osobistego w siedzibie PCPR Opoleexternal: Opole,
Zdjęcie ze spotkania noworocznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Opolu wraz ze Starostwem Powiatowym w Opolu w dniu 23.02.2020r. zorganizowało Noworoczne spotkanie dla dzieci i rodzin zastępczych z terenu Powiatu Opolskiego. Spotkanie odbyło się w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Podopieczni zobaczyli spektakl „Wielki mi coś”, który opowiada o przyjaźni i nadziei oraz o tym,

Każde dziecko ma prawo dorastać w bezpiecznej atmosferze, jednak nie każde ma taką możliwość. Niektórzy rodzice nie potrafią zapewnić swoim dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju. Dzieci pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczane są w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Na terenie Powiatu Opolskiego w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonują trzy Domy Dziecka typu socjalizacyjnego:

  1. Dom Dziecka w Chmielowicach przeznaczony jest dla 18 dzieci.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych, dotycząca m.in. problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych.

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne odbywają się w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 77 44 20 513

Opieką koordynatorów objęte są rodziny zastępcze oraz dzieci w nich umieszczone. Głównymi przyczynami umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej są:

  • uzależnienie od alkoholu;
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
  • śmierć rodziców;
  • choroba psychiczna rodziców;
  • porzucenie przez rodzica biologicznego.