Monthly Archives: 2024. styczeń

dzieci, ręce, dłonie, uścisk

Dnia 27.01.2024 r. Powiatowe Centrum Rodziny w Opolu, zorganizowało dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych wydarzenie „Magiczne zakończenie ferii”.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Powiatu Opolskiego. Podstawą prawną działania Rady jest  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.

Uchwała nr 3219/24 ZPO z dnia 4 stycznia 2024 r.docxMS Word document, opens a new window

Uchwała nr 3220/24 ZPO z dnia 4 stycznia 2024.docxMS Word document, opens a new window

zaproszenie, zima, ferie

Z Nowym Rokiem z nowym krokiem to dobre powiedzenie!

A tut. Centrum organizuje w dn. 27.01.2024r. magiczne zakończenie ferii dla wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Opolskiego!

Zadbaliśmy o to, aby każdy odnalazł coś dla siebie! Stąd mamy zaplanowany szereg atrakcji zarówno dla najmłodszych,