Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar B

poniedziałek 27 lutego 2023 r.

Obszar B – likwidacja bariery w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym. Dzięki temu obszarowi można uzyskać m.in. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, ponadto szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania oraz pomoc w zakresie utrzymania sprawności technicznej ww. sprzętu.

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, posiadających dysfunkcję narządu wzroku, słuchu i ruchu (tylko znaczny, dysfunkcja obu kończyn górnych).

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.,

lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27.

Formy wsparcia:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

– Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

– Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

– Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z  dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,  adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy ze środków PFRON w 2023 roku w ramach programu w Obszarze B wynosi:  

Zadanie 1

– dla osoby niewidomej ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 10 000 zł,
oraz: 16 500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26 500 zł),

– dla pozostałych adresatów w zadaniu: 10 000 zł,

Zadanie 2

– dla osoby głuchoniewidomej: 4 400 zł,

– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu: 3 300 zł,

– dla pozostałych adresatów programu: 2 200 zł,

Zadanie 3:

– dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku:
10 000 zł,

Zadanie 4:

– dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy: 6 000 zł,

Zadanie 5:

– dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności: 1 650 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru B wynosi:
w Zadaniach 1, 3, 4  i  5  –  10% ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski do pobrania

B1, B3, B4:

 1. Wniosek AS B1-3-4.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar B-1, B-3, B-4.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie B1-O.pdfPDF document, opens a new window
 5. Zaświadczenie lekarskie B1-O – osoba niewidoma.pdfPDF document, opens a new window
 6. Zaświadczenie lekarskie obszar B1-R.pdfPDF document, opens a new window
 7. Zaświadczenie lekarskie obszar B3.pdfPDF document, opens a new window
 8. Zaświadczenie lekarskie obszar B4.pdfPDF document, opens a new window
 9. Lista załączników Moduł I – B 1, 3, 4.pdfPDF document, opens a new window
 10. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

B2:

 1. Wniosek AS B2.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar B2.pdfPDF document, opens a new window
 3. Lista załączników Moduł I – B2.pdfPDF document, opens a new window
 4. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

B5:

 1. Wniosek AS B5.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar B-5.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Lista załączników Moduł I – B5.pdfPDF document, opens a new window
 5. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Post meta