Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C

poniedziałek, 27 lutego 2023 r.

 • Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar C

Obszar C – pomoc w likwidacji barier w poruszaniu się. W ramach tego obszaru można na przykład uzyskać dofinansowanie: do zakupu wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym czy też do utrzymania sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka jak również do zakupu nowoczesnych protez kończyn (co najmniej na III poziomie jakości).

 

W zależności od przedmiotu wniosku, o który wnioskuje Wnioskodawca, program wskazuje wymogi jakie musi On spełniać m.in. pod względem posiadanego orzeczenia o (stopniu) niepełnosprawności.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.,

lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27.

 Formy wsparcia:

– Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 Zadania 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

– Zadania 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadania 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

– Zadania 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy ze środków PFRON w 2023 roku w ramach programu w Obszarze C wynosi: 

Zadanie 1

– 17 600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27 500 zł,

Zadanie 2

–  3 850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1 100 zł,

Zadanie 3

dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:  – w zakresie ręki: 13 200 zł,

– przedramienia: 28 600 zł,

– ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym: 33 000 zł,

– na poziomie stopy lub podudzia: 19 800 zł,  

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy): 27.500 zł,

– uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym: 33 000 zł,

Zadanie 4

do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3,

Zadanie 5

– 8 250 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru C wynosi:
w Zadaniach 1, 3, 4 – 10% ceny brutto zakupu/usługi, a w Zadaniu 5 – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski do pobrania

C1:

 1. Wniosek AS C1.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar C1.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – C1.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

C2:

 1. Wniosek AS C2.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar C2.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o posiadanym sprzęcie.pdfPDF document, opens a new window
 4. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – C2.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

C3:

 1. Wniosek AS C3 (P).pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar C3.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar C3.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – C3.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

C4:

 1. Wniosek AS C4.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar C.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar C4.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – C4.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

C5:

 1. Wniosek AS C5.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar C-5.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar C5.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I C5.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Post meta