Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A

poniedziałek, 27 lutego 2023 r.

Pilotażowy Program „Aktywny samorząd” Moduł I Obszar A

Obszar A – likwidacja bariery transportowej – obejmuje pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu oraz pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.

Takie wsparcie mogą otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją narządu ruchu, jak również osoby z dysfunkcją narządu słuchu.

Składanie wniosków odbywa się w formie elektronicznej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/external, opens a new window za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

w trybie ciągłym w okresie naboru od 1 marca do 31 sierpnia 2023 r.,

lub w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu: 45-005 Opole ul. Książąt Opolskich 27.

Formy wsparcia:

– Zadania 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze   znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu  ruchu,

– Zadania 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu.

– Zadania  3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

– Zadania 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego wnioskodawcy ze środków PFRON w 2023 roku w ramach programu w Obszarze A wynosi:  

Zadanie 1

– 70 000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej
do 8 000 zł,

Zadanie 2 lub 3

–  5 280 zł, w tym:

dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B: 2 310 zł,

dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii (z wyłączeniem kategorii: A, A1, A2 i AM): 3 850 zł,

dla kosztów usług tłumacza migowego: 550 zł (wyłącznie w Zadaniu 3),

Zadanie 4

–  4 400 zł.

Wymagany udział własny wnioskodawcy w ramach Obszaru A wynosi:

– w Zadaniach: 1 i 4 –  15 % ceny brutto zakupu/usługi,

– w Zadaniach: 2 i 3 – 25% ceny brutto zakupu/usługi.

Wnioski do pobrania
A1:

 1. Wniosek AS A1.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar A-1.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar A1.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – A1.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

A2:

 1. Wniosek AS A2-3.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar A-2, A-3.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar A2.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – A2, A3.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

A4:

 1. Wniosek AS A4.pdfPDF document, opens a new window
 2. Oświadczenia obszar A-4.pdfPDF document, opens a new window
 3. Oświadczenie o dochodach.pdfPDF document, opens a new window
 4. Zaświadczenie lekarskie obszar A4.pdfPDF document, opens a new window
 5. Lista załączników Moduł I – A4.pdfPDF document, opens a new window
 6. Klauzula Informacyjna 2023 r.pdfPDF document, opens a new window

 

Post meta