Poradnictwo Psychologiczne i Pedagogiczne

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu udzielana jest bezpłatna pomoc psychologiczna i pedagogiczna dla rodzin zastępczych, dotycząca m.in. problemów wychowawczych, rodzinnych, małżeńskich i osobistych.

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne odbywają się w godzinach urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu 77 44 20 513

Post meta