Uroczyste przekazanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych

Uroczyste przekazanie busa do przewozu osób niepełnosprawnych – podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Starych Siołkowicach odbyło się w dniu 30 marca 2017 r. Nowy, bezpieczny i wygodny samochód będzie służył podopiecznym Warsztatu.

Zakup pojazdu, którego koszt wynosił 91.635,00 złotych, został w 65 % sfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Wyrównywanie różnic między regionami III” pozostałe 35% pokrył Caritas Diecezji Opolskiej jako organ prowadzący Warsztaty.

Kluczyk do samochodu ks. Arnoldowi Dreschlerowi, dyrektorowi Caritas Diecezji Opolskiej, wręczył Łukasz Żmuda, dyrektor Oddziału Opolskiego PFRON.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Powiatu Opolskiego, który reprezentowali Pani Iwona Rejnhardt, dyrektor PCPR w Opolu oraz Pan Bartosz Mays pracownik PCPR w Opolu, Dyrektor Opolskiego Oddziału PFRON Pan Łukasz Żmuda, ks Arnold Dreschler, dyrektor Caritas Diecezji Opolskiej

Anna Kwaśnicka- Gość Opolski

Przekazanie busa

Post meta