Program „Wybieram pomoc”

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadzona jest ogólnopolska kampania medialna pn. „Wybieram pomoc”.

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy przez podjęcie działań informacyjnych i edukacyjnych na jego temat oraz promujących alternatywne metody rozwiązywania konfliktów. Adresatami niniejszych działań są przede wszystkim:

  1. ofiary przemocy domowej, które w sposób szczególny należy zmotywować do skorzystania z działań pomocowych, mimo powszechnego przekonania o ich znikomej skuteczności.
    W ramach kampanii prowadzone są działania informacyjne, dotyczące specyfiki samego zjawiska przemocy oraz jej zróżnicowanych form;
  2. świadkowie przemocy domowej, których (mimo obaw przez konsekwencjami ze strony sprawcy przemocy) powinno się zmobilizować do reakcji na niepokojące sygnały, zaobserwowane w najbliższym otoczeniu;
  3. sprawcy przemocy domowej, wobec których należy zainicjować działania obalające wiele stereotypów, dotyczących zjawiska przemocy ze wskazaniem konsekwencji ,wynikających
    z jej stosowania wobec najbliższych.

Nadmienić należy, że na oficjalnej stronie internetowej projektu dostępny jest test, pozwalający na wstępne zdiagnozowanie zjawiska przemocy, jak i test umożliwiający zweryfikowanie czy nasze zachowanie może skutkować krzywdzeniem innych osób.

https://www.gov.pl/web/rodzina/kampania-wybieram-pomocexternal, opens a new window

Post meta