Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu, w okresie od września 2021 r. do grudnia 2021 r. realizuje program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy domowej!!!

Celem programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

  • Uświadomienie sprawcom czym jest przemoc ;
  • uzyskanie przez uczestnika świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
  • rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania przemocowe;
  • opracowanie planu bezpieczeństwa zapobiegającego użyciu siły i przemocy;
  • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów;
  • naukę umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie;
  • naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć ;

Kontakt w sprawie uczestnictwa bądź uzyskania szczegółowych informacji na temat programu :

509-377-842 / 77 44-10-567, e-mail : m.nowak@pcpropole.pl

Post meta