Informacja dot. składania wniosków przez Internet

Już od 1 stycznia 2020 r. wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON turnusu rehabilitacyjnego oraz wniosek na dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych będzie można złożyć bez wychodzenia z domu oraz w dzień wolny od pracy.
Za pomocą darmowego systemu SOW (sow.pfron.org.plexternal, opens a new window).
Jedynym warunkiem złożenia dokumentów za pomocą wyżej wymienionego systemu jest: dostęp do Internetu oraz posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Wnioskodawcy, którzy nie posiadają podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego, mogą wypełnić wniosek w Systemie SOW, wydrukować go i dostarczyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Post meta