Uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny w Opolu oraz oficjalne przekazanie mieszkania chronionego

W dniu 21.05.2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Powiatowego Centrum Wsparcia Rodziny w Opolu, a także oficjalne przekazanie mieszkania chronionego ! 🙂
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji z tego wydarzenia:

https://opole.tvp.pl/42731104/dorosli-opuszczajacy-domy-dziecka-maja-gdzie-mieszkac-to-dla-nich-szansa-na-lepszy-start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja” w ramach Osi priorytetowej VIII -Integracja społeczna Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Otwarcie PCWR

Post meta