Dzieci czekają na pomoc. W powiecie opolskim wciąż brakuje rodziców zastępczych

Wielu podopiecznych domów dziecka nadal czeka na możliwość wychowania w szczęśliwym, gwarantującym bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój domu. Jedną z form pomocy dzieciom, które nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych jest rodzina zastępcza.

– Rodzina zastępcza daje dzieciom, które zostały pozbawione możliwości wychowania przez biologicznych rodziców, szansę na dorastanie w bezpiecznych i stabilnych warunkach. Dziecko umieszcza się w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka do czasu pokonania trudności, które były przyczyną umieszczenia go w pieczy – wyjaśnia Paulina Wocka-Zyla, psycholog z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu.

Jak wiele dzieci jest pozbawionych możliwości wychowywania się w rodzinach biologicznych?

–  Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec 2021 r. było ich aż 72,3 tys. Z czego 56,4 tys. w rodzinach zastępczych, a 15,9 tys. w domach dziecka – wyjaśnia psycholog. – Niemal 16 tys. dzieci mieszka w domach dziecka, które stanowią tylko namiastkę prawdziwego domu. Prawie 16 tys. dzieci w Polsce wychowuje się bez poczucia, że są dla kogoś najważniejsze i najbardziej wyjątkowe.

– A przecież bezwarunkowa akceptacja, miłość i poczucie bezpieczeństwa to podstawy w procesie budowania poczucia własnej wartości, które z kolei jest bazą do osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej – przekonuje Aleksandra Staniszewska-Samek, pedagożka z PCPR w Opolu. – Dzieci wychowujące się w domach dziecka w znacznej większości doświadczyły wielu krzywd w domu rodzinnym. Żeby te krzywdy zostały przepracowane i przekute w silną osobowość muszą wychowywać się w domu pełnym ciepła i miłości.

Co trzeba zrobić żeby rozpocząć przygodę z rodzicielstwem zastępczym?

– Przede wszystkim, obalmy mit, że rodzicem zastępczym nie może zostać osoba niebędąca w związku partnerskim czy małżeńskim. Osoba chcąca podjąć się rodzicielstwa zastępczego może mieć własne małe lub dorosłe dzieci albo nie mieć ich wcale – tłumaczy Aleksandra Staniszewska-Samek i dodaje:

– Może mieszkać we własnym domu lub mieszkaniu albo je wynajmować. Osoba, która pragnie zostać rodziną zastępczą, przechodzi specjalne szkolenia zawierające elementy psychologii, pedagogiki, metod wychowawczych i aspektów prawnych.

Ponadto osoby pełniące funkcje rodziny zastępczej otrzymują stałe wsparcie finansowe. Mogą też liczyć na bezpłatną pomoc ze strony psychologów, pedagogów, koordynatorów i innego rodzaju specjalistów.

Rodzina zastępcza – jak zacząć?

Krok pierwszy do stworzenia rodziny zastępczej to dostarczenie wymaganej dokumentacji. Krok drugi – spotkanie i rozmowa z psychologiem. Następnie – ocena warunków mieszkaniowych. I wreszcie – szkolenie.

Z formalnymi działaniami poprzedzającymi możliwość pełnienia funkcji rodziny zastępczej można zapoznać się w najbliższym Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

Wstępne informacje można też uzyskać telefonicznie, kontaktując się z pracownikiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu, który udzieli rzetelnych informacji lub przekieruje do odpowiedniej dla miejsca zamieszkania, instytucji. Numer kontaktowy to: +48 500-773-625.

– Jesteśmy przekonani, że nie brakuje osób o wielkim sercu, które chcą pomagać dzieciom i stać się dla nich kimś wyjątkowym. Osób mających możliwości stworzenia ciepłego i bezpiecznego miejsca na ziemi dzieciom, które utraciły tę możliwość przez los lub nieodpowiedzialnych dorosłych – mówi Paulina Wocka-Zyla.

– Pamiętajmy, żeby nie spieszyć się z decyzją o stworzeniu rodziny zastępczej. By dać sobie czas na podjęcie jej odpowiedzialnie, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw. Dziecko, które doświadczyło wielu trudnych sytuacji w życiu potrzebuje u swojego boku osoby pewnej swojej decyzji i zdecydowanej w działaniu – podsumowuje psycholog.

Autor: Anna Plewa / Opowiecie.infoexternal, opens a new window

Post meta