UWAGA! Ograniczenia przyjmowania i obsługi petentów

W związku z pandemią KORONAWIRUSA POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE w Opolu wprowadza ograniczenia przyjmowania i obsługi petentów od dnia 13.03.2020 r. do odwołania!

PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY CELEM USTALENIA SPOSOBU ZAŁATWIENIA DANEJ SPRAWY:
Sekretariat: 77 44 20 504
Osoby niepełnosprawne: 77 44 20 509, 77 44 20 510
Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej: 77 44 20 531, 77 44 20 544, 77 44 10 454

Wnioski i inną korespondencję wraz z podaniem numeru telefonu do kontaktu proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail pcpropole@pcpropole.plSend emailpcpropole@wp.plSend email lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Przypominamy, że wniosek o dofinansowanie udziału w turnusach rehabilitacyjnych, wniosek na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz wszystkie wnioski w ramach Aktywny Samorząd można złożyć bez wychodzenia z domu za pośrednictwem Platformy SOW – System Obsługi Wsparcia https://sow.pfron.org.pl/logowanie.

Prosimy o wyrozumiałość i stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad SANEPID- u!

Post meta