Zostań przyjacielem rodziny zastępczej

Zostań wolontariuszem rodzinnej pieczy zastępczej!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Opolu ogłasza nabór kandydatów na wolontariuszy. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie rodziny zastępczej w wypełnianiu ich funkcji, pomoc w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz wspomaganie rozwoju ich zainteresowań.

Jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukujemy wolontariuszy, którzy są wrażliwi na problemy innych ludzi , dyspozycyjni, pragną rozwijać swoje zainteresowania i zdobywać doświadczenie, w różnych dziedzinach.

Do współpracy zachęcamy osoby, które ukończyły 18 rok życia, są gotowe i chętne do pomocy dzieciom z rodzin zastępczych oraz wsparcia przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, z terenu Powiatu Opolskiego, obejmującego swym zasięgiem gminy: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Komprachcice, Łubniany, Murów, Niemodlin, Ozimek, Popielów, Prószków, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa.

Uczestnictwo w wolontariacie daje szansę zdobycia cennego doświadczenia, satysfakcję z pomocy innym, możliwość wykazania się w różnych obszarach życia rodzinnego oraz nabycie nowych umiejętności.

Zapewniamy szkolenie wstępne dla wolontariuszy, umowę wolontariacką, pomoc opiekuna wolontariatu, zaświadczenie potwierdzające udział w wolontariacie oraz możliwość odbycia praktyk.