Wykaz instytucji oferujących pomoc dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu opolskiego

 1. Chrząstowice
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Dworcowa 38
  46-053 Chrząstowice
  Tel. 77 4219220
 2. Dąbrowa
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  Punkt Konsultacyjny
  Zespół Interdyscyplinarny
  Pl. Powstańców 2
  49-120 Dąbrowa
  Tel. 77 4641778

 3. Dobrzeń Wielki
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  Punkt Konsultacyjny
  Namysłowska 28
  46-081 Dobrzeń Wielki
  Tel. 77 4032550
 4. Komprachcice
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Ks .B. Bilińskiego 2
  46-070 Komprachcice
  Tel. 77 4647305
 5. Łubniany
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Opolska 53a
  46-024 Łubniany
  Tel. 77 4211958
 6. Murów
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wolności 20/1
  46-030 Murów
  Tel. 77 4214475
 7. Niemodlin
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  49-100 Niemodlin
  Tel. 77 4607945
 8. Niemodlin
  Miejsko Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
  49-100 Niemodlin
  Tel. 77 4606313
 9. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
  ul. Bohaterów Pow. Śl. 34
  49-100 Niemodlin
  Tel. 77 4606313
 10. Ozimek
  Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej
  ul. ks. Jana Dzierżona 4b
  46-040 Ozimek
  Tel. 77 4622874
 11. Popielów
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Powstańców 12
  46-030 Popielów
  Tel. 77 4275710
 12. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Opolska 13
  46-090 Popielów
  Tel. 77 4275835
 13. Prószków
  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  ul. Opolska 17
  46-060 Prószków
  Tel. 77 4643053
 14. Punkt Konsultacji Psychologicznej
  ul. Zawadzkiego 2
  46-060 Prószków
  Tel. 77 4643053
 15. Punkt Konsultacji z dzielnicowym przy Ośrodku Kultury i Sportu
  ul. Daszyńskiego 6
  46-060 Prószków
  Tel. 77 4648062
 16. Tarnów Opolski
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  Os. Zakładowe 7
  46-050 Tarnów Opolski
  Tel. 77 4003555
 17. Tułowice
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  Punkt Konsultacyjno – Terapeutyczny
  Zespół Interdyscyplinarny
  ul. Świerczewskiego 8
  49-130 Tułowice
  Tel. 77 4600671
 18. Turawa
  Ośrodek Pomocy Społecznej
  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki Uzależnień oraz Wsparcia Psychologicznego przy Urzędzie Gminy
  ul. Opolska 39c
  46-045 Turawa
  Tel. 77 4212229
 19. Opole
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27
  45-005 Opole
  Tel. 77 4420504