WSPARCIE DLA UKRAINY

W związku z działaniami militarnymi, które trwają na terytorium Ukrainy, Dział Pieczy Zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Ośrodek Interwencji Kryzysowej pragnie zapewnić wsparcie pedagogiczno-psychologiczne dla wszystkich osób dotkniętych obecną sytuacją oraz udzielić poradnictwa dotyczącego sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Nasza oferta jest w szczególności kierowana do obywateli Ukrainy przebywających na terenie Powiatu Opolskiego.

W celu usprawnienia komunikacji polsko-ukraińskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu poszukuje wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim do towarzyszenia podczas spotkań z osobami, które nie porozumiewają się językiem polskim, a potrzebujących pilnego wsparcia.

Ponadto tut. Centrum, poszukuje chętnych studentów kierunków psychologicznych i pedagogicznych z językiem Ukraińskim, którzy są gotowi udzielić wsparcia osobom potrzebującym.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 77 44 20 531 lub  500 773 948

Pomocna dłoń na tle świata

Post meta