Uchwała nr 1321/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży 

Uchwała nr 1321/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w roku 2021 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciążyMS Word document, opens a new window

 

 

 

Post meta