Kampania informacyjna „Bezpieczny i Aktywny Senior”

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło realizację kampanii informacyjnej „Bezpieczny i aktywny senior”. Kampania w sposób kompleksowy porusza najistotniejsze tematy związane z bezpieczeństwem i aktywnością osób starszych.
Jednym z podstawowych celów realizowanej od grudnia 2016 r. kampanii jest uchronienie osób starszych przed przestępstwami, takimi jak oszustwa, wyłudzenia pieniędzy, nieuczciwe praktyki przedsiębiorców, nadużycia w prywatnych placówkach całodobowego pobytu, przemoc czy dyskryminacja ze względu na wiek.

Organizatorzy stawiają sobie za cel podniesienie świadomości społecznej w tym obszarze.

Więcej informacji na stronie http://senior.gov.pl/bezpieczny_i_aktywny_seniorexternal, opens a new window

Post meta