Sprawozdanie z przebiegu szkolenia nr. 1 pt. „Dojrzewanie seksualne”

W dniu 12 maja 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00 – 18.00 odbyło się pierwsze szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

Zajęcia prowadziła Pani Alicja Paloc- Psycholog pracująca w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu. Tematyka szkolenia obejmowała takie zagadnienia jak:

  1. Rozwój psychoseksualny człowieka
  2. Seksualność osób niepełnosprawnych
  3. Zachowanie agresywne, jako element dojrzewania seksualnego
  4. Profilaktyka, antykoncepcja, metody działania, poszukiwanie rozwiązań
  5. Elementy aspektów prawnych dot. praw reprodukcyjnych osób niepełnosprawnych oraz przemocy seksualnej.

Szkolenie prowadzone było metodą wykładu, prezentacji multimedialnej, uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe od prowadzącej. Następnie w ramach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych prowadzona była dyskusja, uczestnicy zadawali pytania prowadzącej, wymieniali się poglądami i doświadczeniami. Głównym tematem dyskusji była edukacja seksualna, rola szkoły i rodzica w edukacji seksualnej dziecka.

Rodziny zastępcze miały możliwość zostawienia dzieci, na czas trwania szkolenia, pod opieką Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Dzieci miały zorganizowane zajęcia plastyczne, miały możliwość grania w gry planszowe, karciane, zabawy klockami oraz oglądania bajek.

Opole, 25.05.2017 r.

Sporządziła: Sabina Wróbel – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Post meta