„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Informujemy, iż w 2022 roku będzie realizowany „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań w 2022 roku realizowane będą następujące obszary:

Obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania.

Obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych.

Obszar D – likwidacja barier transportowych.

Obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej.

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

Wnioski dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu należy składać w terminie do dnia 31.01.2022 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu ul. Książąt Opolskich 27.

Do pobrania:

  1. Formularz wniosku o dofinansowanie projektów w obszarze B, C, D, F, G programuMS Word document, opens a new window
  2. Treść programuexternal, opens a new window
  3. Procedury realizacji programuexternal, opens a new window
  4. Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F, G programu.external, opens a new window

 

Post meta