Niepełnosprawni

Informujemy, że w dniu 11 stycznia 2021 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku.