Post of Dominika Komar

kartka świąteczna

Z okazji Świąt Wielkanocnych, niosących nadzieje i odrodzenie życia, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten radosny, świąteczny czas, spędzony bez pośpiechu, troski i zmartwień, w zdrowiu, radości
i ciepłej, rodzinnej atmosferze będzie dla wszystkich Państwa źródłem nadziei, siły oraz wiary.

życzy Dyrektor i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

dzieci, ręce, dłonie, uścisk

Dnia 27.01.2024 r. Powiatowe Centrum Rodziny w Opolu, zorganizowało dla wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych wydarzenie „Magiczne zakończenie ferii”.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym, utworzonym przy Staroście Powiatu Opolskiego. Podstawą prawną działania Rady jest  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r.

zaproszenie, zima, ferie

Z Nowym Rokiem z nowym krokiem to dobre powiedzenie!

A tut. Centrum organizuje w dn. 27.01.2024r. magiczne zakończenie ferii dla wychowanków rodzin zastępczych z Powiatu Opolskiego!

Zadbaliśmy o to, aby każdy odnalazł coś dla siebie! Stąd mamy zaplanowany szereg atrakcji zarówno dla najmłodszych,

Obrazek, zaproszenie

dla rodzin zastępczych z Powiatu Opolskiego

serce, okno, postać

Z Okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada wszystkim Pracownikom służb społecznych, a w szczególności pracownikom socjalnym składamy serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za pracę, poświęcenie oraz gotowość do niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

Dziękujemy za wrażliwość, wyrozumiałość oraz zaangażowanie i wielkie serce w realizowaniu działań na rzecz osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

plakat dzień otwarty

Szanowni Państwo

Informujemy, że 28 września w godzinach 14:00 – 16:00 pozostajemy do dyspozycji wszystkich, którzy rozważają podjęcie funkcji rodziny zastępczej.
Specjaliści współpracujący z rodzinami zastępczymi udzielą informacji jakie wymogi należy spełnić, by pełnić funkcję rodziny zastępczej, postarają się odpowiedzieć na wszystkie pytania i rozwiać ewentualne wątpliwości.

zaproszenie, rozmowa, para rozmówców

Serdecznie zapraszamy na grupy wsparcia!

Podział na rodziny zastępcze spokrewnione oraz rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe.

Liczymy na Państwa obecność!

Projekt Kurs na samodzielność 2023, dofinansowany ze środków PFRON, ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Przeznaczony jest dla osób dorosłych z całej Polski z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności wzroku.

W kolejnej edycji projektu oferujemy następujące szkolenia:

  1. Szkoła letnia (szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej)
  2. Szkoła jesienna (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
  3. Szkoła zimowa (szkolenie tematyczne z zakresu rehabilitacji średniozaawansowanej)
  4. Szkolenie w miejscu zamieszkania

Szczegółowe informacje na temat szkoleń dostępne pod linkiem:

Kurs na samodzielność 2023external