Post of admin

Pracownicy PCWR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu w związku z realizacją projektu „Bliżej Rodziny i dziecka- wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – II edycja”, utworzyło Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny, które ma charakter wielospecjalistyczny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, będących w kryzysie lub zmagających się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, ale także tym, którzy chcą się wzmacniać w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców Powiatu Opolskiego ziemskiego.

Przekazanie samochodu

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Sprawozdanie

W dniu 18 października 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 11.00 – 13.00 odbyło się szkolenie pt. „Uprawnienia osób niepełnosprawnych”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Wykład prowadziły Elżbieta Bielecka- Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu oraz Małgorzata Rajczyk- Przewodnicząca Powiatowego Zespołu Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu.

Sprawozdanie

W dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00-18.30 odbyło się szkolenie pt. „Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci przewlekle chorych somatycznie oraz dzieci z upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami rozwojowymi”, zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych.

W dniu 2 czerwca 2017 r. w siedzibie PCPR w Opolu, przy ul. Książąt Opolskich 27, w godzinach 16.00 – 18.00 odbyło się drugie szkolenie pt. „Dojrzewanie seksualne”,

zorganizowane w ramach Programu Wsparcia dla Rodzin Zastępczych. Zajęcia prowadziła Pani Alicja Paloc- Psycholog pracująca w Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

W dniu 30.05.2017 r., obchodzimy w Polsce Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Decyzją Sejmu RP tego dnia przypominamy szczególnie o ludziach wielkiego serca - Rodzicach Zastępczych, którzy ofiarowują bezpieczny dom i swoją bezwarunkową miłość najbardziej potrzebującym dzieciom.

Rodzicielstwo zastępcze jest ogromną szansą dla najmłodszych, pozbawionych możliwości dorastania w rodzinie biologicznej. Nie mamy wątpliwości, że w rodzinach zastępczych dzieci otrzymują szacunek, bezpieczeństwo i ciepło emocjonalne – tak istotne w procesie ich wychowania i rozwoju. Pozytywne wartości rodzinne a także zainteresowanie i zrozumienie ofiarowane dzieciom przez rodziny zastępcze stanowią drogowskaz, który pozwoli im w przyszłości pewnie wkroczyć w dorosłe życie.