Uchwała nr 904/20 Zarządu Powiatu Opolskiego

Uchwała nr 904/20 Zarządu Powiatu Opolskiego w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na powierzenie realizacji w latach 2020 – 2021 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

Uchwała nr 904/20PDF document, opens a new window

Post meta