Uchwała nr 1039/20 Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 – 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UchwałaPDF document, opens a new window

Post meta