Uchwała 1025/20 Zarządu powiatu Opolskiego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty

na powierzenie realizacji w roku 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym, o których mowa w art. 3 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej pn. Prowadzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.

UchwałaPDF document, opens a new window

Post meta