Turnusy rehabilitacyjne – obowiązek wykonania testów na SARS-CoV-2

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu uprzejmie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu (Dz. U.  2020 r. poz. 1758) warunkiem udziału w turnusie rehabilitacyjnym, rozpoczęcia rehabilitacji jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego przez uczestnika turnusu, a także opiekuna uczestnika turnusu, jeżeli konieczność jego obecności wynika z wniosku lekarza (§ 15 pkt.1 ww. rozporządzenia).

UWAGA:

Podstawą do wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków publicznych jest:

  1. Kopia wniosku lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.
  2. Kopia informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego.
  3. Kopia informacji o przyznaniu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydanej przez organ rozpatrujący wnioski o dofinansowanie.

Post meta