Szkolimy się!

Nasze rodziny zastępcze zawodowe, pracownicy domów dziecka oraz koordynatorzy pieczy zastępczej dnia 13 października 2022r. brali udział w szkoleniu prowadzonym przez mgr Alicję Paloc o poniższej tematyce:

„Metody, techniki i możliwości przeciwdziałania agresji i autoagresji

u dzieci i młodzieży”.

Zostały poruszone następujące kwestie:

1. Trudne zachowania występujące w przebiegu rozwoju dziecka

2. Przyczyny i przebieg zachowań agresywnych i autoagresywnych – podstawy

3. Samookaleczenia – geneza, przebieg, funkcjonalność

4. Metody i techniki działania: metody behawioralne, kodeks złości, mapa wsparcia dziecka

Bardzo dziękujemy za przekazaną wiedzę!

Post meta