Nowy samochód dla Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim

Dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu samochodu osobowego 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich zostało przyznane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

W Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zamieszkuje aktualnie 55 osób, z czego 24 osoby to osoby niepełnosprawne ruchowo, stale poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Z uwagi na stan zdrowia podopiecznych wymagane są częste wizyty u lekarzy specjalistów, które głównie odbywają się na terenie miasta Opola ale i poza terenem województwa. Częste wizyty wiążą się z koniecznością posiadania sprawnego i niezawodnego środka transportu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nowy pojazd urozmaici również życie mieszkańcom poprzez transport na różnego rodzaju imprezy kulturalno-rozrywkowe, wycieczki krajoznawcze.

Wartość zakupionego pojazdu wyniosła 131.137,00 zł z czego dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 80.000,00 zł. Pozostała część w wysokości 51.137,00 zł została pokryta ze środków własnych Domu Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim.

Przekazanie samochodu

Post meta