Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje

Logotypy

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez Powiat Opolski, w ramach którego prowadzi nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje.

Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy – prowadzi również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.

Materiały dot. projektu można pobrać bezpośrednio z dedykowanej dla projektu podstrony internetowej (TUTAJ):external

1.    4 E-PORADNIKI PRAWNE: z zakresu najważniejszych zagadnień, z którymi spotykają się wykonawcy udzielający świadczeń w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji, tj.: prawo spadkowe, prawo pracownicze, prawo rodzinne i zadłużenia)

  • WIDEOPORADNIKI: to kilkuminutowe, profesjonalne filmiki, podczas którego prawnik, specjalista omawia tematy: Przestępstwo a wykroczenie, Uprawnienia samotnego rodzica, Zajęcia komornicze. Wideoporadniki zawierają mini wykład i kazus.

Ponadto na dedykowanej podstronie projektowej znajdą Państwo pozostałe materiały wyprodukowane w ramach edukacji prawnej, tj: plakat, e-plansze dot. systemu NPP, NPO i M, animacyjne filmiki edukacyjne (z zakresu mediacji, cyberprzemocy i praw konsumenckich), edukacyjno-promocyjny spot wideo promujący dostęp do nieodpłatnych świadczeń.

Profil na Facebookuexternal, gdzie publikowane są m.in. informacje dotyczące dostępu do systemu nieodpłatnych świadczeń, a także posty o zakresie i zasadach udzielania porad oraz prawne zagadnienia tematyczne, w tym w obszarze praw i obowiązków obywatelskich, działalności krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej, mediacji oraz sposobów polubownego rozwiązywania sporów, a także możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa.

Logotypy

Post meta